Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dwikozy
v 3.25
GMINA DWIKOZY
Wiadomości 
Komunikaty 
Informacje o Gminie 
Wójt Gminy 
Zastępca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Kierownik USC 
Rada Gminy 
Jednostki organizacyjne 
Struktura organizacyjna 
Stowarzyszenia 
Jednostki pomocnicze 
Inwestycje 
Prawo lokalne 
Oświadczenia majątkowe 
Sprawy obywateli 
Przetargi 
Nabór pracowników 
Sprawy 
Ochrona środowiska 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
przetargi: 371565
strona główna: 103747
    strona główna / przetargi 
   Przetargi
 
  
Archiwum | Aktualne przetargi |
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert
Ważny od: 19/02/2014 do: 05/03/2014
Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ważny od: 13/01/2014 do: 13/02/2014
Tytuł: Informacja o wyniku przetargu ustnego
Ważny od: 27/12/2013 do: 24/01/2014
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Ważny od: 13/12/2013 do: 30/12/2013
Tytuł: Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy o przetargu ustnym nieograniczonym
Ważny od: 22/11/2013 do: 27/12/2013
Tytuł: Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy o przetargu ustnym nieograniczonym
Ważny od: 31/10/2013 do: 04/12/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Ważny od: 01/10/2013 do: 15/10/2013
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 18/09/2013 do: 30/09/2013
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK
Ważny od: 27/08/2013 do: 17/09/2013
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektronicznej)
Ważny od: 05/08/2013 do: 19/08/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
Ważny od: 23/07/2013 do: 29/07/2013
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy "ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ"
Ważny od: 19/07/2013 do: 29/07/2013
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej progu 14.000,00 euro
Ważny od: 19/06/2013 do: 20/07/2013
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 27/03/2013 do: 12/04/2013
Tytuł: Wyjaśnienia do przetargu na kredyt konsolidacyjny
Ważny od: 20/03/2013 do: 25/03/2013
Tytuł: Wyjaśnienia do przetargu na kredyt konsolidacyjny
Ważny od: 11/03/2013 do: 25/03/2013
Tytuł: Wyjaśnienia do przetargu na kredyt konsolidacyjny
Ważny od: 07/03/2013 do: 25/03/2013
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert
Ważny od: 28/02/2013 do: 14/03/2013
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na kredyt konsolidacyjny
Ważny od: 18/02/2013 do: 25/03/2013
Tytuł: Ogoszenie o otwartym konkursie ofert - kultura fizyczna i sport
Ważny od: 25/01/2013 do: 26/02/2013
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 23/11/2012 do: 07/12/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 23/11/2012 do: 07/12/2012
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do zamówienia - Dostawa 1 szt. lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mściów - Nowy Kamień
Ważny od: 15/11/2012 do: 19/11/2012
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytu w wysokości 300.000,00 PLN
Ważny od: 12/11/2012 do: 20/11/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa 1 szt. lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Mściów - Nowy Kamień
Ważny od: 09/11/2012 do: 19/11/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 09/11/2012 do: 23/11/2012
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa zabezpieczenie dna wąwozu przed erozją: Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej o długości 300 m do gospodarstw i użytków rolnych dz. Nr ewidencyjny 486 i 490 w miejscowości Winiary gmina Dwikozy
Ważny od: 25/10/2012 do: 08/11/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 27/09/2012 do: 11/10/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 24/09/2012 do: 08/10/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK
Ważny od: 28/08/2012 do: 21/09/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na zadanie
Ważny od: 13/08/2012 do: 27/08/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsej oferty
Ważny od: 10/08/2012 do: 24/08/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 09/08/2012 do: 23/08/2012
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu: Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi. 1. Odbudowa drogi gminnej Winiary - Winiary IV od km 0+100 do km 0+610, dług. 510 mb, gm. Dwikozy. 2. Odbudowa drogi gminnej nr 3200043 Rzeczyca Mokra od km 0+000 do km 0+800, dług. 800 mb, gm. Dwikozy
Ważny od: 27/07/2012 do: 10/08/2012
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. Nr ewid. 940 w miejscowości Czermin oraz d. nr. ewid. i 130 w miejscowości Winiarki, gmina Dwikozy
Ważny od: 26/07/2012 do: 09/08/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 24/07/2012 do: 07/08/2012
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Dowóz dzieci z terenu Gminy Dwikozy do Publicznego Gimnazjum w Dwikozach oraz szkół podstawowych w Dwikozach, Słupczy, Gałkowicach w latach 2012/2013 i 2013/2014
Ważny od: 09/07/2012 do: 23/07/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 21/06/2012 do: 05/07/2012
Tytuł: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi
Ważny od: 28/05/2012 do: 11/06/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 16/05/2012 do: 30/05/2012
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
Ważny od: 30/04/2012 do: 31/05/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi: Gałkowice-Kolonia Gałkowice
Ważny od: 27/04/2012 do: 14/05/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 20/04/2012 do: 04/05/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 20/04/2012 do: 04/05/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi: Słupcza, Szczytniki, Szczytniki - Bożydar
Ważny od: 05/04/2012 do: 19/04/2012
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi: Dwikozy, Gierlachów
Ważny od: 05/04/2012 do: 19/04/2012
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2012 rok.
Ważny od: 09/03/2012 do: 23/03/2012
Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2012.
Ważny od: 06/02/2012 do: 08/03/2012
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej - odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie gminy Dwikozy”.
Ważny od: 21/11/2011 do: 05/12/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Nowe Kichary – Zalesie – Rzeczyca Sucha od km 1+140,00 do km 1+700,00.
Ważny od: 07/11/2011 do: 21/11/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej – odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie gminy Dwikozy”.
Ważny od: 03/11/2011 do: 18/11/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa świetlicy wiejskiej we Mściowie.
Ważny od: 31/10/2011 do: 14/11/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa budynku przedszkola samorządowego w Dwikozach filia w Słupczy.
Ważny od: 24/10/2011 do: 07/11/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Nowe Kichary – Zalesie – Rzeczyca Sucha od km 1+140,00 do km 1+700,00.
Ważny od: 21/10/2011 do: 04/11/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Szczytniki – Dwikozy od km 0+300,00 do km 0+860,00 gm. Dwikozy.
Ważny od: 20/10/2011 do: 03/11/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa świetlicy wiejskiej we Mściowie.
Ważny od: 14/10/2011 do: 31/10/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa budynku przedszkola samorządowego w Dwikozach filia w Słupczy i remizy OSP w Słupczy.
Ważny od: 06/10/2011 do: 21/10/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Szczytniki – Dwikozy od km 0+300,00 do km 0+860,00 gm. Dwikozy.
Ważny od: 04/10/2011 do: 19/10/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Obsługa kredytu bankowego przy wartości 1.000.000,00 zł. z okresem spłaty na 8 lat i okresem karencji 15 m-cy.
Ważny od: 21/09/2011 do: 05/10/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Żywienie dzieci w szkołach - posiłek".
Ważny od: 16/09/2011 do: 30/09/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: 1.”Odbudowa drogi gminnej Dwikozy – Wał Opatówka –Słupcza”, 2.”Odbudowa drogi gminnej nr 320005T – ul. Kolejowa w m. Dwikozy”, 3.”Odbudowa drogi gminnej Nowe Kichary – Zalesie – Rzeczyca Sucha”.
Ważny od: 08/09/2011 do: 22/09/2011
Tytuł: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach zawiadomia o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OSP SZCZYTNIKI.
Ważny od: 06/09/2011 do: 20/09/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. Nr ewid. 432 w m. Winiary gm. Dwikozy”
Ważny od: 05/09/2011 do: 19/09/2011
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK
Ważny od: 02/09/2011 do: 15/09/2011
Tytuł: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczytnikach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4x4 DLA OSP SZCZYTNIKI.
Ważny od: 25/08/2011 do: 02/09/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa dróg gminnych: 1.Odbudowa drogi gminnej Dwikozy - Wał Opatówka -Słupcza 2.Odbudowa drogi gminnej nr 320005T - ul. Kolejowa w m. Dwikozy 3.Odbudowa drogi gminnej Nowe Kichary - Zalesie - Rzeczyca Sucha.
Ważny od: 24/08/2011 do: 07/09/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu”
Ważny od: 24/08/2011 do: 07/09/2011
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: „Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. Nr ewid. 432 w m. Winiary gm. Dwikozy”
Ważny od: 19/08/2011 do: 02/09/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zabezpieczenie wąwozu lessowego przed erozją w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. Nr ewid. 432 w m. Winiary gm. Dwikozy.
Ważny od: 17/08/2011 do: 31/08/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie:„Budowa odcinka sieci wodociągowej D 160 PVC z przyłączami domowymi do budynków mieszkalnych w miejscowości Szczytniki gm. Dwikozy”.
Ważny od: 05/08/2011 do: 19/08/2011
Tytuł: Pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa odcinka sieci wodociągowej D 160 PVC z przyłączami domowymi do budynków mieszkalnych w miejscowości Szczytniki gm. Dwikozy”
Ważny od: 29/07/2011 do: 02/08/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Nowym Kamieniu"
Ważny od: 18/07/2011 do: 03/08/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Budowa odcinka sieci wodociągowej D 160 PVC z przyłączami domowymi do budynków mieszkalnych w miejscowości Szczytniki gm. Dwikozy”
Ważny od: 15/07/2011 do: 02/08/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej – odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie gminy Dwikozy”
Ważny od: 12/07/2011 do: 26/07/2011
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: „Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej – odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie gminy Dwikozy”
Ważny od: 28/06/2011 do: 01/07/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej – odbudowa zamulonych rowów odwadniających na terenie gminy Dwikozy”
Ważny od: 15/06/2011 do: 01/07/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Odbudowa drogi gminnej Szczytniki - Dwikozy, w miejscowości Dwikozy, gm. Dwikozy od km 1+505,00 do km 2+700,00"
Ważny od: 21/04/2011 do: 05/05/2011
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Szczytniki - Dwikozy, w miejscowości Dwikozy, gm. Dwikozy od km 1+505,00 do km 2+700,00.
Ważny od: 06/04/2011 do: 21/04/2011
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert
Ważny od: 01/03/2011 do: 01/04/2011
Tytuł: ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2011.
Ważny od: 07/02/2011 do: 01/03/2011
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Remont Szkoły Podstawowej w Gierlachowie."
Ważny od: 02/12/2010 do: 16/12/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Remont Szkoły Podstawowej w Mściowie".
Ważny od: 02/12/2010 do: 16/12/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Remont Szkoły Podstawowej w Winiarach."
Ważny od: 02/12/2010 do: 16/12/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: "Remont Szkoły Podstawowej w Słupczy".
Ważny od: 02/12/2010 do: 16/12/2010
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont Szkoły Podstawowej w Mściowie.
Ważny od: 26/11/2010 do: 02/12/2010
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont Szkoły Podstawowej w Słupczy.
Ważny od: 26/11/2010 do: 02/12/2010
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont Szkoły Podstawowej w Gierlachowie.
Ważny od: 25/11/2010 do: 02/12/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont Szkoły Podstawowej w Winiarach
Ważny od: 18/11/2010 do: 02/12/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont Szkoły Podstawowej w Mściowie
Ważny od: 18/11/2010 do: 02/12/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont Szkoły Podstawowej w Gierlachowie
Ważny od: 18/11/2010 do: 02/12/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont Szkoły Podstawowej w Słupczy
Ważny od: 18/11/2010 do: 02/12/2010
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie wznowienia granic działki nr 203 położonej we wsi Rzeczyca Mokra gm. Dwikozy.
Ważny od: 08/11/2010 do: 22/11/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SZCZYTNIKACH.
Ważny od: 12/10/2010 do: 26/10/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZYTNIKACH.
Ważny od: 12/10/2010 do: 26/10/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej na wykonanie aktualizacji map sytuacyjno wysokościowych miejscowości Gierlachów.
Ważny od: 08/10/2010 do: 22/10/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "ŻYWIENIE DZIECI W SZKOŁACH - POSIŁEK"
Ważny od: 01/10/2010 do: 15/10/2010
Tytuł: Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie aktualizacji map sytuacyjno wysokościowych miejscowości Gierlachów.
Ważny od: 27/09/2010 do: 02/10/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Winiary”.
Ważny od: 10/09/2010 do: 24/09/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO I ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZYTNIKACH
Ważny od: 09/09/2010 do: 24/09/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi...
Ważny od: 09/09/2010 do: 23/09/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: REMONT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SZCZYTNIKACH.
Ważny od: 09/09/2010 do: 27/09/2010
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK
Ważny od: 07/09/2010 do: 20/09/2010
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 06/09/2010 do: 20/09/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 9 lat w wysokości 5.913.964,73 zł.”
Ważny od: 31/08/2010 do: 14/09/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gierlachów"
Ważny od: 20/08/2010 do: 06/09/2010
Tytuł: Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi. 1 Odbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowościach Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska w Gminie Dwikozy, 2. Odbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowościach Słupcza, Szczytniki w Gminie Dwikozy,3. Odbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowościach Bożydar, Mściów, Nowy Kamień, Dwikozy w Gminie Dwikozy.
Ważny od: 16/08/2010 do: 31/08/2010
Tytuł: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Ważny od: 16/08/2010 do: 23/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Winiary.
Ważny od: 13/08/2010 do: 23/08/2010
Tytuł: Sprostowania do przetargu nieograniczonego na zadanie „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 9 lat w wysokości 5.913.964,73 zł.”
Ważny od: 11/08/2010 do: 26/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa dróg zniszczonych w wyniku powodzi. 1 Odbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowościach Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska w Gminie Dwikozy, 2 Odbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowościach Słupcza, Szczytniki w Gminie Dwikozy, 3 Odbudowa ciągów dróg gminnych w miejscowościach Bożydar, Mściów, Nowy Kamień, Dwikozy w Gminie Dwikozy.
Ważny od: 30/07/2010 do: 16/08/2010
Tytuł: Materiały pomocnicze do przetargu (sprawozdania finansowe)
Ważny od: 23/07/2010 do: 26/08/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na okres 9 lat w wysokości 5.913.964,73 zł.
Ważny od: 15/07/2010 do: 26/08/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ważny od: 11/06/2010 do: 25/06/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: NASZE MAŁE OJCZYZNY ODNOWA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE GMINY DWIKOZY -(BOŻYDAR, SZCZYTNIKI, WINIARKI, GÓRY WYSOKIE).
Ważny od: 26/05/2010 do: 10/06/2010
Tytuł: ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki 2010r.
Ważny od: 30/04/2010 do: 01/06/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie: „Odbudowa drogi gminnej Szczytniki – Cegielnia – Szczytniki od km 0+000,00 do km 0+655,00,”„Odbudowa drogi gminnej nr 000678T Kolonia Czermin Kogutki – Czermin od km 0+035,00 do km 1+077,00.”
Ważny od: 29/04/2010 do: 13/05/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: 1. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 486 i 490 w m. Winiary w km od 0+120 do km 0+520 Etap I. 2. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 130 w m. Winiarki w km 0+350 do km 0+750 Etap I gm. Dwikozy."
Ważny od: 28/04/2010 do: 12/05/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Odbudowa drogi gminnej Szczytniki - Cegielnia - Szczytniki od km 0+000,00 do km 0+655,00, Odbudowa drogi gminnej nr 000678T Kolonia Czermin Kogutki - Czermin od km 0+035,00 do km 1+077,00”.
Ważny od: 15/04/2010 do: 29/04/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: 1. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 486 i 490 w m. Winiary w km od 0+120 do km 0+520 Etap I. 2. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 130 w m. Winiarki w km 0+350 do km 0+750 Etap I gm. Dwikozy.
Ważny od: 09/04/2010 do: 23/04/2010
Tytuł: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa - zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: 1. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 486 i490 w m. Winiary w km od 0+120 do km 0+520 Etap I. 2. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 130 w m. Winiarki w km 0+350 do km 0+750 Etap I gm. Dwikozy.”
Ważny od: 07/04/2010 do: 21/04/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dwikozy, Czermin, i Nowy Kamień
Ważny od: 01/04/2010 do: 15/04/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wynilu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2010 rok.
Ważny od: 31/03/2010 do: 20/04/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Centrum Gminy” – Przebudowa ul. Spółdzielczej (nr 000653T) w miejscowości Dwikozy na terenie gminy Dwikozy na odc. 0,51870 km wraz z budową chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.
Ważny od: 30/03/2010 do: 13/04/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbudowa drogi gminnej Szczytniki - Cegielnia - Szczytniki od km 0+000,00 do km 0+655,00. Odbudowa drogi gminnej nr 000678T Kolonia Czermin Kogutki - Czermin od km 0+035,00 do km 1+077,00.
Ważny od: 24/03/2010 do: 12/04/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa- zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją: 1. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 486 i 490 w m. Winiary w km od 0+120 do km 0+520 Etap I. 2. Wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw i użytków rolnych dz. nr ewidencyjny 130 w m. Winiarki w km 0+350 do km 0+750 Etap I gm. Dwikozy.
Ważny od: 19/03/2010 do: 07/04/2010
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa ul. Spółdzielczej w miejscowości Dwikozy.
Ważny od: 17/03/2010 do: 22/03/2010
Tytuł: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Dwikozy."
Ważny od: 16/03/2010 do: 30/03/2010
Tytuł: ZAPYTANIE OFERTOWE Urzędu Gminy Dwikozy
Ważny od: 16/03/2010 do: 26/03/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kutlury fizycznej i sportu na rok 2010
Ważny od: 08/03/2010 do: 22/03/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Dwikozy, Czermin i Nowy Kamień.
Ważny od: 05/03/2010 do: 26/03/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ul. Spółdzielczej w miejscowości Dwikozy
Ważny od: 05/03/2010 do: 22/03/2010
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Dwikozy.
Ważny od: 01/03/2010 do: 12/03/2010
Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zasań w zakresie pomocy społecznej na rok 2010
Ważny od: 25/02/2010 do: 29/03/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa Kanalizacji Sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Dwikozy
Ważny od: 24/02/2010 do: 11/03/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa ciągu dróg gminnych Stary Garbów – Romanówka Nr 000694T, Garbów Stary – Czermin Nr 000670T (etap I)."
Ważny od: 17/02/2010 do: 03/03/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gierlachów, Czermin Kogutki, Bożydar, Nowe Kichary, Szczytniki, Mściów, Słupcza.”
Ważny od: 02/02/2010 do: 16/02/2010
Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kutlury fizycznej i sportu na rok 2010
Ważny od: 26/01/2010 do: 27/02/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ciągu dróg gminnych Stary Garbów – Romanówka Nr 000694T, Garbów Stary – Czermin Nr 000670T (etap I)
Ważny od: 25/01/2010 do: 15/02/2010
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: Żywienie dzieci w punktach przedszkolnych - drugie śniadanie.
Ważny od: 19/01/2010 do: 02/02/2010
Tytuł: Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie działek
Ważny od: 15/01/2010 do: 29/01/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Żywienie dzieci w punktach przedszkolnych – drugie śniadanie."
Ważny od: 12/01/2010 do: 19/01/2010
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Gierlachów, Czermin Kogutki, Bożydar, Nowe Kichary, Szczytniki, Mściów, Słupcza.
Ważny od: 07/01/2010 do: 29/01/2010
Tytuł: Zapytanie ofertowe na rozgraniczenie działek
Ważny od: 09/12/2009 do: 23/12/2009
Tytuł: Zapytanie ofetowe na rozgraniczenie działek
Ważny od: 23/11/2009 do: 07/12/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa wyposażenia hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dwikozach”
Ważny od: 03/11/2009 do: 17/11/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Dostawa wyposażenia hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dwikozach."
Ważny od: 26/10/2009 do: 02/11/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: "„ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK.”
Ważny od: 08/10/2009 do: 22/10/2009
Tytuł: Informacja o zawarciu Umowy na wykonanie rzeźby pomnika Zawiszy Czarnego wraz z nadzorem autorskim do projektu pn.: "Przebudowa, remont oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Garbowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
Ważny od: 01/10/2009 do: 01/11/2009
Tytuł: Informacja o zawarciu Umowy na wykonanie rzeźby pomnika Zawiszy Czarnego wraz z nadzorem autorskim do projektu pn.: "Przebudowa, remont oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Garbowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
Ważny od: 01/10/2009 do: 01/11/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK
Ważny od: 25/09/2009 do: 02/10/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dwikozach"
Ważny od: 24/09/2009 do: 08/10/2009
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dwikozach”
Ważny od: 18/09/2009 do: 23/09/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Dwikozach”
Ważny od: 16/09/2009 do: 23/09/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: „Przebudowa, remont oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Garbowie wraz z zagospodarowaniem terenu”
Ważny od: 15/09/2009 do: 29/09/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: „Remont sanitariatów w Szkołach Podstawowych w Gałkowicach i Gierlachowie".
Ważny od: 01/09/2009 do: 15/09/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Przebudowa, remont oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Starym Garbowie wraz z zagospodarowaniem terenu
Ważny od: 21/08/2009 do: 10/09/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont sanitariatów w Szkołach Podstawowych w Gałkowicach i Gierlachowie”
Ważny od: 04/08/2009 do: 26/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mściów i Gałkowice Kolonia."
Ważny od: 31/07/2009 do: 14/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie
Ważny od: 31/07/2009 do: 14/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie
Ważny od: 31/07/2009 do: 14/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie „Dowóz dzieci z terenu Gminy Dwikozy do Publicznego Gimnazjum w Dwikozach oraz szkół podstawowych w Dwikozach, Słupczy, Gałkowicach w latach szkolnych 2009/10, 2010/11 i 2011/12.”
Ważny od: 29/07/2009 do: 12/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Gałkowicach."
Ważny od: 23/07/2009 do: 06/08/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Dowóz dzieci z terenu Gminy Dwikozy do Publicznego Gimnazjum w Dwikozach oraz szkół podstawowych w Dwikozach, Słupczy, Gałkowicach w latach szkolnych 2009/10, 2010/11 i 2011/12”
Ważny od: 21/07/2009 do: 29/07/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: „Dostawa 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego dla O.S.P. Winiarki”
Ważny od: 16/07/2009 do: 30/07/2009
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Gałkowicach”
Ważny od: 16/07/2009 do: 23/07/2009
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY NA ZADANIE: „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w miejscowości Dwikozy”
Ważny od: 14/07/2009 do: 28/07/2009
Tytuł: Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na zadanie "Dostawa 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego dla O.S.P. Winiarki."
Ważny od: 13/07/2009 do: 16/07/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mściów i Gałkowice Kolonia."
Ważny od: 09/07/2009 do: 30/07/2009
Tytuł: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH
Ważny od: 07/07/2009 do: 31/07/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Dostawa 1 szt. samochodu ratowniczo-gaśniczego dla O.S.P. Winiarki”
Ważny od: 03/07/2009 do: 15/07/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Budowa oraz wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Gałkowicach”
Ważny od: 01/07/2009 do: 22/07/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego - Przebudowa dachu na Przedszkolu w Słupczy
Ważny od: 25/06/2009 do: 09/07/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w miejscowości Dwikozy.”
Ważny od: 23/06/2009 do: 07/07/2009
Tytuł: Odpowiedzi na pytania Oferentów dot. przetargu nieograniczonego na zadanie "Przebudowa dachu na Przedszkolu w Słupczy."
Ważny od: 10/06/2009 do: 24/06/2009
Tytuł: Odpowiedzi na pytania Oferentów dot. przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Dwikozy."
Ważny od: 10/06/2009 do: 18/06/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa dachu na Przedszkolu w Słupczy"
Ważny od: 04/06/2009 do: 25/06/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 w miejscowości Dwikozy.”
Ważny od: 28/05/2009 do: 18/06/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ważny od: 26/05/2009 do: 09/06/2009
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
Ważny od: 25/05/2009 do: 08/06/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg gminnych Romanówka-Gałkowice na terenie Gminy Dwikozy nr 4210058 na odc. km 0+002,50 – 1+822,73 oraz nr 4210028 na odc. km 0+010,64 – 2+154,79.”
Ważny od: 19/05/2009 do: 02/06/2009
Tytuł: Rozstrzygnięcie protestu-budowa oczyszczalni
Ważny od: 15/05/2009 do: 29/05/2009
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na przebudowę ciągu dróg gminnych
Ważny od: 11/05/2009 do: 25/05/2009
Tytuł: PROTEST - W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach (I etap)."
Ważny od: 08/05/2009 do: 22/05/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony
Ważny od: 04/05/2009 do: 25/05/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach (I etap)."
Ważny od: 29/04/2009 do: 13/05/2009
Tytuł: Przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg gminnych Romanówka-Gałkowice na terenie Gminy Dwikozy."
Ważny od: 27/04/2009 do: 19/05/2009
Tytuł: Odpowiedzi na pytania Oferentów dot. przetargu nieograniczonego na zadanie "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach (I etap).
Ważny od: 10/04/2009 do: 18/04/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie "Odbudowa drogi gminnej nr 000669 T Stary Garbów - wieś, gm. Dwikozy, od km 0+000,00 do km 0+766,00"
Ważny od: 03/04/2009 do: 17/04/2009
Tytuł: Przetarg nieograniczony na zadanie "Przebudowa ciągu dróg gminnych Romanówka Gałkowice na terenie Gminy Dwikozy"
Ważny od: 02/04/2009 do: 23/04/2009
Tytuł: Przetarg nieograniczony na zadanie "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Dwikozach (I etap).
Ważny od: 27/03/2009 do: 17/04/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Winiarki, Stary Garbów, Romanówka, Góry Wysokie, Szczytniki, Słupcza, Dwikozy – ul. Zielna, Mściów, Nowy Kamień, Gierlachów."
Ważny od: 18/03/2009 do: 07/04/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizcję zadań w zakresie pomocy społecznej na 2009r.
Ważny od: 17/03/2009 do: 01/04/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Odbudowa drogi gminnej nr 000669 T Stary Garbów - wieś, gm. Dwikozy, od km 0+000,00 do km 0+766,00"
Ważny od: 12/03/2009 do: 03/04/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie "Przebudowa drogi gminnej 000662T Bożydar - Mściów."
Ważny od: 05/03/2009 do: 19/03/2009
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie: "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Słupczy."
Ważny od: 26/02/2009 do: 12/03/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Winiarki, Stary Garbów, Romanówka, Góry Wysokie, Szczytniki, Słupcza, Dwikozy - ul. Zielna, Mściów, Nowy Kamień, Gierlachów"
Ważny od: 23/02/2009 do: 18/03/2009
Tytuł: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2009
Ważny od: 16/02/2009 do: 17/03/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Przebudowa drogi gminnej 000662T Bożydar - Mściów"
Ważny od: 10/02/2009 do: 04/03/2009
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Słupczy
Ważny od: 04/02/2009 do: 25/02/2009
Tytuł: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2009
Ważny od: 13/01/2009 do: 19/02/2009
Tytuł: Ogłosznie o wyniku przetergu na "ŻYWIENIE DZIECI W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH - DRUGIE ŚNIADANIE"
Ważny od: 19/12/2008 do: 26/12/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH - DRUGIE ŚNIADANIE
Ważny od: 12/12/2008 do: 19/12/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH - DRUGIE ŚNIADANIE
Ważny od: 12/12/2008 do: 20/12/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH - DRUGIE ŚNIADANIE
Ważny od: 12/12/2008 do: 20/12/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŻYWIENIE DZIECI W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH - DRUGIE ŚNIADANIE
Ważny od: 12/12/2008 do: 20/12/2008
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na zakup dostawę 1szt. samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach
Ważny od: 21/11/2008 do: 05/12/2008
Tytuł: Dostawa - Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony, furgonu kombi 6 miejscowego ; samochód używany w formie leasingowej
Ważny od: 03/11/2008 do: 18/11/2008
Tytuł: Informacja Wójta Gminy na temat wyniku ustnego przetargu
Ważny od: 31/10/2008 do: 14/11/2008
Tytuł: Unieważnienie przetargu z dnia 15 października 2008 roku na zakup samochodu.
Ważny od: 31/10/2008 do: 07/11/2008
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup samochodu dostawczego furgon - kombi dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dwikozach
Ważny od: 15/10/2008 do: 28/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
Ważny od: 10/10/2008 do: 24/10/2008
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Ważny od: 10/10/2008 do: 24/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Dostawę 1 szt. samochodu BUS do przewozu niepełnosprawnych uczniów"
Ważny od: 08/10/2008 do: 22/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej w Dwikozach"
Ważny od: 01/10/2008 do: 15/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych
Ważny od: 01/10/2008 do: 30/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Ważny od: 29/09/2008 do: 07/10/2008
Tytuł: Przetarg na sprzedaż uzywanej koparko-ładowarki - Ursus K162 (Ostrówek)
Ważny od: 26/09/2008 do: 08/10/2008
Tytuł: Przetarg na sprzedaż uzywanego samochodu - Polonez Truck 1,6 KAT
Ważny od: 26/09/2008 do: 08/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego z dn.24.09.2008 r. na "Dostawę 1 szt. samochodu BUS do przewozu niepełnosprawnych uczniów".
Ważny od: 24/09/2008 do: 01/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawa 1 szt. samochodu BUS do przewozu niepełnosprawnych uczniów”
Ważny od: 17/09/2008 do: 24/09/2008
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej w Dwikozach
Ważny od: 10/09/2008 do: 01/10/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Winiary"
Ważny od: 13/08/2008 do: 27/08/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu "Dowóz dzieci z terenu Gminy Dwikozy do Publicznego Gimnazjum w Dwikozach oraz do szkół podstawowych w Dwikozach, Gałkowicach i Słupczy w roku szkolnym 2008/2009"
Ważny od: 13/08/2008 do: 27/08/2008
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na Dowóz dzieci z terenu Gminy Dwikozy do Gimnazjum w Dwikozach oraz do szkół podstawowych w Dwikozach, Gałkowicach, Słupczy w roku szkolnym 2008/2009
Ważny od: 29/07/2008 do: 07/08/2008
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Winiary
Ważny od: 22/07/2008 do: 12/08/2008
Tytuł: Sprzedaż Nieruchomości Gruntowych w Górach Wysokich
Ważny od: 23/06/2008 do: 28/07/2008
Tytuł: Unieważnienie przetargu z dnia 10 lipca 2008 roku na zbycie nieruchomości rolnych położonych w Górach Wysokich
Ważny od: 23/06/2008 do: 07/07/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Remont dróg gminnych w miejscowościach: Mściów, Galkowice Kolonia"
Ważny od: 04/06/2008 do: 18/06/2008
Tytuł: Remont dróg gminnych w miejscowościach Mściów, Gałkowice Kolonia
Ważny od: 14/05/2008 do: 04/06/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu "Odbudowa drogi gminnej Stary Garbów”
Ważny od: 21/04/2008 do: 05/05/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu "Odbudowa drogi gminnej w Dwikozach, ul. Rzeczna”
Ważny od: 21/04/2008 do: 05/05/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Remont dróg gminnych w miejscowościach: Dwikozy – ul. Polna i Górna, Nowe Kichary, Bożydar, Rzeczyca Mokra, Gierlachów"
Ważny od: 10/04/2008 do: 24/04/2008
Tytuł: Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Garbów
Ważny od: 01/04/2008 do: 21/04/2008
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej w Dwikozach ul. Rzeczna
Ważny od: 01/04/2008 do: 21/04/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu "Remont dróg gminnych w miejscowościach Winiarki, Słupcza, Szczytniki, Stary Garbów"
Ważny od: 27/03/2008 do: 10/04/2008
Tytuł: Remont dróg gminnych w miejscowościach: Dwikozy ul. Polna i Górna, Nowe Kichary, Bożydar, Rzeczyca Mokra, Gierlachów
Ważny od: 17/03/2008 do: 09/04/2008
Tytuł: Remont dróg gminnych w miejscowościach Winiarki, Słupcza, Szczytniki, Stary Garbów
Ważny od: 06/03/2008 do: 27/03/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert - pomoc społeczna
Ważny od: 22/02/2008 do: 07/03/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert - kultura fizyczna, sport i rekreacja
Ważny od: 22/02/2008 do: 07/03/2008
Tytuł: Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2008
Ważny od: 21/01/2008 do: 22/02/2008
Tytuł: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2008
Ważny od: 21/01/2008 do: 22/02/2008
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Odbudowę drogi gminnej Mściów - Bożydar"
Ważny od: 18/10/2007 do: 01/11/2007
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Mściów - Bożydar
Ważny od: 24/09/2007 do: 08/10/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na odbudowę drogi gminnej Nowe Kichary - Góry Wysokie
Ważny od: 07/08/2007 do: 21/08/2007
Tytuł: Odbudowa drogi gminnej Nowe Kichary - Góry Wysokie
Ważny od: 18/07/2007 do: 07/08/2007
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu Umowy nr 3/07 na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP
Ważny od: 21/05/2007 do: 04/06/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP"
Ważny od: 18/05/2007 do: 01/06/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wynu przetargu na "Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dwikozach"
Ważny od: 17/05/2007 do: 31/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Odbudowę drogi gminnej Słupcza - wieś "Rogacz"
Ważny od: 17/05/2007 do: 31/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę 1 szt. lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Ważny od: 11/05/2007 do: 18/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na Odbudowę drogi gminnej Słupca - wieś "Rogacz"
Ważny od: 30/04/2007 do: 16/05/2007
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dwikozach
Ważny od: 15/03/2007 do: 23/04/2007
Tytuł: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2007
Ważny od: 06/03/2007 do: 06/04/2007
Tytuł: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2007.
Ważny od: 19/02/2007 do: 21/03/2007
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Wymianę pokrycia dachowego na Wiejskim Domu Kultury w Nowych Kicharach
Ważny od: 09/11/2006 do: 23/11/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont kapitalny i modernizację instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej w Mściowie
Ważny od: 07/11/2006 do: 21/11/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA REMONT CHODNIKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 777 W MIEJSCOWOŚCI DWIKOZY
Ważny od: 02/11/2006 do: 16/11/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Wymiana pokrycia dachowego na Wiejskim Domu Kultury w Nowych Kicharach"
Ważny od: 02/11/2006 do: 16/11/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu "Remont Kapitalny i Modernizacja Instalacji Elektrycznych w Szkole Podstawowej w Mściowie"
Ważny od: 31/10/2006 do: 14/11/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wszczęciu postepowania :Wymiana pokrycia dachowego na Wiejskim Domu Kultury w Nowych Kicharach
Ważny od: 26/10/2006 do: 02/11/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Remont kapitalny i modernizację instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej w Mściowie
Ważny od: 24/10/2006 do: 31/10/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA REMONT CHODNIKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 777 W MIEJSCOWOŚCI DWIKOZY
Ważny od: 23/10/2006 do: 06/11/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA REMONT DROGI GMINNEJ GAŁKOWICE -JAROSZÓWKA
Ważny od: 20/10/2006 do: 03/11/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NA REMONT DROGI GMINNEJ GAŁKOWICE-DELIMA
Ważny od: 20/10/2006 do: 03/11/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont drogi gminnej w miejscowości Msciów
Ważny od: 13/10/2006 do: 27/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na remont chodnika drogi wojewódzkiej nr 777 Sandomierz - Maruszów w miejscowości Dwikozy
Ważny od: 13/10/2006 do: 27/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Remont drogi gminnej Gałkowice - Jaroszówka"
Ważny od: 12/10/2006 do: 26/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Remont drogi gminnej Gałkowice - Delima"
Ważny od: 12/10/2006 do: 26/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont drogi gminnej w miejscowości Msciów
Ważny od: 05/10/2006 do: 19/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Remont drogi gminnej Gałkowice DELIMA
Ważny od: 05/10/2006 do: 12/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Remont drogi gminnej w miejscowości Mściów"
Ważny od: 04/10/2006 do: 18/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej Gałkowice - Jaroszówka
Ważny od: 03/10/2006 do: 11/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na Modernizację drogi gminnej we Mściowie - II etap
Ważny od: 27/09/2006 do: 11/10/2006
Tytuł: Remont drogi gminn ej w miejscowości Mściów
Ważny od: 26/09/2006 do: 04/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na modernizację drogi gminnej w miejscowości Mściów - II etap
Ważny od: 20/09/2006 do: 27/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont drogi gminnej Rzeczyca - Sandomierz II etap
Ważny od: 18/09/2006 do: 02/10/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na Remont drogi gminnej Rzeczyca - Sandomierz II etap
Ważny od: 06/09/2006 do: 20/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont drogi gminnej w Dwikozach ul. Sportowa II etap
Ważny od: 06/09/2006 do: 20/09/2006
Tytuł: Remont drogi gminnej Rzeczyca - Sandomierz etap II
Ważny od: 30/08/2006 do: 06/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na "Remont drogi gminnej w Dwikozach ul. Sportowa - II etap"
Ważny od: 30/08/2006 do: 13/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na remont drogi gminnej w Dwikozach (ul. Sportowa - II Etap
Ważny od: 23/08/2006 do: 30/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na Odbudowę drogi gminnej w miejscowości Szczytniki - "Niwa"
Ważny od: 14/08/2006 do: 28/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na Docieplenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej ze Mściowie
Ważny od: 10/08/2006 do: 24/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na odbudowę drogi gminnej w miejscowości Szczytniki - "Niwa"
Ważny od: 03/08/2006 do: 17/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem WIejskiego Domu Kultury w Nowych Kicharach
Ważny od: 03/08/2006 do: 10/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na Remont kapitalny i modernizację instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie
Ważny od: 03/08/2006 do: 10/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na Docieplenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej we Mściowie
Ważny od: 02/08/2006 do: 09/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o wyniku przetargu na Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem WIejskiego Domu Kultury w Nowych Kicharach
Ważny od: 02/08/2006 do: 16/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont drogi gminnej w Nowym Kamieniu
Ważny od: 28/07/2006 do: 11/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację drogi gminnej w Mściowie
Ważny od: 28/07/2006 do: 11/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy na modernizację drogi gminnej w Górach Wysokich
Ważny od: 28/07/2006 do: 11/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 6/06 na Remont drogi gminnej w miejscowości Czermin
Ważny od: 20/07/2006 do: 03/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 8/06 na Remont drogi gminnej w miejscowości Gierlachów
Ważny od: 20/07/2006 do: 03/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy nr 7/06 na Remont drogi gminnej Rzeczyca - Sandomierz
Ważny od: 20/07/2006 do: 03/08/2006
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu na Docieplenie elewacji i modernizację instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej we Mściowie
Ważny od: 20/07/2006 do: 03/08/2006
Tytuł: Ogłosznie o przetargu na Odbudowę drogi gminnej w miejscowości Szczytniki - "Niwa"
Ważny od: 19/07/2006 do: 31/07/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr3/06 na Remont drogi gminnej w miejscowości Dwikozy ul. Sportowa
Ważny od: 18/07/2006 do: 01/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 4/06 na Remont drogi gminnej w miejscowości Słupcza
Ważny od: 18/07/2006 do: 01/09/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zawarciu umowy Nr 5/06 na remont drogi gminnej w miejscowości Winiarki
Ważny od: 18/07/2006 do: 01/09/2006
Tytuł: Remont połączony z modernizacją i wyposażeniem Wiejskiego Domu Kultury w Nowych Kicharach
Ważny od: 17/07/2006 do: 25/07/2006
Tytuł: Remont kapitalny i modernizacja instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie ”.
Ważny od: 13/07/2006 do: 24/07/2006
Tytuł: Remont drogi w miejscowości Nowy Kamień
Ważny od: 07/07/2006 do: 17/07/2006
Tytuł: Modernizacja drogi w miejscowości Mściów
Ważny od: 07/07/2006 do: 17/07/2006
Tytuł: Modernizacja drogi w miejscowości Góry Wysokie
Ważny od: 07/07/2006 do: 17/07/2006
Tytuł: Przetarg na Nadzór Inwestorski nad Budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bożydar
Ważny od: 24/04/2006 do: 10/05/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Ważny od: 11/04/2006 do: 18/04/2006
Tytuł: OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Ważny od: 04/04/2006 do: 18/04/2006
Tytuł: Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bożydar
Ważny od: 24/03/2006 do: 11/05/2006
Tytuł: Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Ważny od: 06/03/2006 do: 06/04/2006
Tytuł: Otwarty konkurs ofert
Ważny od: 02/03/2006 do: 03/04/2006
Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu na cykl warsztatów i opracowanie strategii
Ważny od: 18/01/2006 do: 02/02/2006
Tytuł: Wykonanie docieplenia elewacji w Szkole Podstawowej w Gierlachowie
Ważny od: 12/10/2005 do: 26/10/2005
Tytuł: Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej w Dwikozach
Ważny od: 12/10/2005 do: 26/10/2005
Tytuł: Komunikat do przetargu
Ważny od: 07/10/2005 do: 12/10/2005
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu inwestycyjnego
Ważny od: 28/09/2005 do: 06/10/2005
Tytuł: Remont drogi gminnej w Romanówce
Ważny od: 22/09/2005 do: 06/10/2005
Tytuł: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dwikozy
Ważny od: 19/09/2005 do: 04/10/2005
Tytuł: Budowa wodociągu zasilającego dla miejscowości Garbów
Ważny od: 16/09/2005 do: 03/10/2005
Tytuł: Modernizacja Szkoły w Słupczy
Ważny od: 02/09/2005 do: 19/09/2005
Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu pożarniczego
Ważny od: 02/09/2005 do: 09/09/2005
Tytuł: Remont drogi gminnej Góry Wysokie
Ważny od: 31/08/2005 do: 14/09/2005
Tytuł: Remont drogi gminnej Rzeczyca Sucha
Ważny od: 31/08/2005 do: 14/09/2005
Tytuł: Ogłoszenie o sprzedaży sprzętu pożarniczego
Ważny od: 19/08/2005 do: 26/08/2005
Tytuł: Modernizacja dróg transportu rolnego w Kamieniu Łukawskim i Mściowie
Ważny od: 01/08/2005 do: 18/08/2005
Tytuł: Odnowa ogrodzenia placu Szkoły Podstawowej w Dwikozach
Ważny od: 25/07/2005 do: 08/08/2005
Tytuł: Wymiana okien i drzwi w S. P. w Gierlachowie
Ważny od: 11/05/2005 do: 30/05/2005
Tytuł: Wymiana okie i drzwi w S.P. w Mściowie
Ważny od: 11/05/2005 do: 30/05/2005
Tytuł: Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości
Ważny od: 09/05/2005 do: 09/06/2005
Tytuł: Obudowa drogi gminnej w Winiarach
Ważny od: 18/04/2005 do: 17/05/2005
Tytuł: Otwary Konkurs Ofert
Ważny od: 18/02/2005 do: 17/03/2005
Tytuł: II Przetarg na zbycie nieruchomosci we wsi Nowe Kichary
Ważny od: 10/11/2004 do: 09/12/2004
Tytuł: Zagospodarownie terenu przy Gimnazjum w Dwikozach
Ważny od: 04/10/2004 do: 20/10/2004
Tytuł: Odbudowa drogi w Gierlachowie
Ważny od: 27/09/2004 do: 13/10/2004
Tytuł: Odbudowa drogi w Szczytnikach
Ważny od: 27/09/2004 do: 13/10/2004
Tytuł: Kredyt inwestycyjny
Ważny od: 07/09/2004 do: 21/09/2004
Tytuł: Wymiana okien i drzwi w S.P.w Gałkowicach
Ważny od: 01/09/2004 do: 20/09/2004
Tytuł: Modernizacja inst.ele. w Sz.P. Gałkowice
Ważny od: 02/06/2004 do: 23/06/2004
Tytuł: Remont dachu S.P. w Starym Garbowie
Ważny od: 28/05/2004 do: 23/06/2004
Tytuł: Odbudowa drogi w Szczytnikach
Ważny od: 30/04/2004 do: 24/05/2004
Tytuł: Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Dwikozy
Ważny od: 17/02/2004 do: 15/03/2004
Tytuł: Remont drogi gminnej w Starym Garbowie
Ważny od: 19/09/2003 do: 29/09/2003
Tytuł: Remont drogi gminnej w miejscowości Gałkowice
Ważny od: 19/09/2003 do: 29/09/2003
Tytuł: Remont drogi gminnej w Górach Wysokich.
Ważny od: 19/09/2003 do: 29/09/2003
Tytuł: Rekonstrukcja urządzeń melioracji.
Ważny od: 04/07/2003 do: 18/07/2003
  ostatnia modyfikacja: 19 Luty 2014 - 19:47
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna