Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dwikozy
v 3.25
GMINA DWIKOZY
Wiadomości 
Komunikaty 
Informacje o Gminie 
Wójt Gminy 
Zastępca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Kierownik USC 
Rada Gminy 
Jednostki organizacyjne 
Struktura organizacyjna 
Stowarzyszenia 
Jednostki pomocnicze 
Inwestycje 
Prawo lokalne 
Oświadczenia majątkowe 
   Z-ca Wójta Albin Gradziński 
   Przewodniczący Rady Gminy 
   Wójt Gminy Dwikozy 
   Sekretarz UG Danuta Matyka 
   Skarbnik UG Maria Wieczorek 
   Oświadczenia Radnych 
   Kierownik USC Józef Walas 
   Ośw. Radnych poprzednich kadencji - 2006-2010 
   Ośw. Radnych poprzednich kadencji - 2002-2006 
   Oświadczenia Kierowników jed. org. 
   Ośw. byłych pracowników 
Sprawy obywateli 
Przetargi 
Nabór pracowników 
Sprawy 
Ochrona środowiska 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
ośw. byłych pracowników: 5281
strona główna: 103747
    strona główna / oświadczenia majątkowe / ośw. byłych pracowników 
   Ośw. byłych pracowników
 
  
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Dwikozach 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słupczy 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gierlachowie 
Wójt Gminy Dwikozy 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Słupczy 
Były p.o. Dyrektora GZO w Dwikozach 

Były Dyrektor GZO w Dwikozach

Były Dyrektor GZO w Dwikozach 
Robert Pytka
Były Dyrektor GZO w Dwikozach 
 

Redaktor: Krzysztof Gorazda

  ostatnia modyfikacja: 27 Grudzień 2010 - 08:10
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna