Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Dwikozy
v 3.25
GMINA DWIKOZY
Wiadomości 
Komunikaty 
Informacje o Gminie 
Wójt Gminy 
Zastępca Wójta 
Sekretarz 
Skarbnik 
Kierownik USC 
Rada Gminy 
Jednostki organizacyjne 
Struktura organizacyjna 
   Referat Finansowy 
   Referat Organizacyjny 
   Urząd Stanu Cywilnego 
Stowarzyszenia 
Jednostki pomocnicze 
Inwestycje 
Prawo lokalne 
Oświadczenia majątkowe 
Sprawy obywateli 
Przetargi 
Nabór pracowników 
Sprawy 
Ochrona środowiska 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
struktura organizacyjna: 11189
strona główna: 103747
    strona główna / struktura organizacyjna 
   Struktura organizacyjna
 
  
1 Referat Organizacyjny
  Kod: 27-620 Miejscowość: Dwikozy
  Ulica: ul. Spółdzielcza 15
  Opis: Kierownikiem Referatu Organizacyjnego jest:
Danuta Matyka - Sekretarz Gminy.

W skład Referatu wchodzą stanowiska pracy:
a) Ds. samorządu gminy,
b) Ds. administracyjnych i działalności gospodarczej,
c) Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień,
d) Ds. redagowania strony www gminy,
e) Obsługa prawna na podstawie umowy zlecenia,
f) Obsługa informatyczna na podstawie umowy zlecenia,
g) Pracownik gospodarczy.

 

Redaktor: Krzysztof Gorazda

2 Referat Finansowy
  Kod: 27-620 Miejscowość: Dwikozy
  Ulica: ul. Spółdzielcza 15
  Opis: Kierownikiem Referatu Finansowego jest:
Maria Wieczorek - Skarbnik Gminy.

W skład Referatu wchodzą stanowiska pracy:
a) Zastępca Skarbnika Gminy,
b) Ds. finansów i księgowości budżetowej,
c) Ds. księgowości podatkowej,
d) Ds. wymiaru podatków i opłat,
e) Ds. obsługi kasy,
f) Ds. wymiaru podatków od środków transportowych.

 

Redaktor: Krzysztof Gorazda

3 Referat Infrastruktury i Promocji Gminy
  Kod: 27-620 Miejscowość: Dwikozy
  Ulica: Spółdzielcza 15
  Opis: Kierownikiem Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy jest:
Monika Ciszkiewicz-Baraniecka (rozwój i promocja gminy).

W skład Referatu wchodzą stanowiska pracy:
a) Ds. zamówień publicznych i inwestycji,
b) Ds. zagospodarowania przestrzennego i gospodarki mieszkaniowej,
c) Ds. dróg gminnych i realizacji programu gminy,
d) Ds. gospodarki nieruchomościami i projektów unijnych,
e) Ds. ochrony środowiska i rolnictwa, leśnictwa, lecznictwa.


 

Redaktor: Krzysztof Gorazda

4 Urząd Stanu Cywilnego
  Kod: 27-620 Miejscowość: Dwikozy
  Ulica: ul. Spółdzielcza 15
  Opis: Kierownikiem USC jest:
Józef Walas (akta stanu cywilnego, dowody osobiste, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych).

W skład Referatu wchodzą stanowiska pracy:
a) Ds. ewidencji ludności, jednocześnie Z-ca Kierownika USC,
b) Ds. wojskowych i bezpieczeństwa publicznego,
c) Ds. obronnych i obrony cywilnej.

 

Redaktor: Krzysztof Gorazda

  ostatnia modyfikacja: 18 Luty 2014 - 14:47
  | Historia zmian |
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna